…i tego dnia pozostali u Niego – kazanie w języku migowym

Uczniowie, którzy chcą zobaczyć, gdzie mieszka Jezus pozostają u Niego. Nawiązując do tego fragmentu Ewangelii św. Jana ksiądz Tomasz Filinowicz zachęcał uczestników niedzielnej Mszy, aby często przebywali razem z Jezusem. Bo w ciszy i bliskości można usłyszeć, co Bóg mówi do człowieka.

Zapraszamy do oglądania kazania w języku migowym wygłoszonego w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu w 2 niedzielę zwykłą (14 stycznia 2024r.). Kapłan przywołuje postać Jana Maria Vianney’a, który zapytany, co tak długo robi w kościele przed Najświętszym Sakramentem, odparł: „Nic, ja patrzę na Niego, a On patrzy na mnie”.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce