Niedziela Słowa Bożego, czyli co dziś Bóg mówi do Ciebie?

Po raz piąty dziś (3 niedziela w ciągu roku) w Kościele obchodzona jest niedziela Słowa Bożego. Zgodnie z zaleceniem papieża Franciszka także w Duszpasterstwie Niesłyszących kapłani zachęcali wiernych, aby zadali sobie pytanie „Co dziś Bóg mówi do mnie?” Zachęcamy do oglądania kazania w języku migowym wygłoszonego przez ks. Tomasza Filinowicza w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu.

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce