Słuchaj! – kazanie na 31 niedzielę zwykłą (rok B)

Jezus odpowiadając na pytanie uczonego w Piśmie mówi, że pierwsze czyli najważniejsze przykazanie rozpoczyna się od słów: „Słuchaj Izraelu!”. Te słowa zapisane już w Starym Testamencie nie straciły nic na swej aktualności. Chrześcijanin to bowiem człowiek, który ma słuchać Pana Boga. Każdy! Nawet niesłyszący i słabosłyszący.

Zapraszamy do oglądania kazania w języku migowym wygłoszonego w Duszpasterstwie Niesłyszących we Wrocławiu przez ks. Tomasza Filinowicza w niedzielę 31 października 2021 roku, czyli w 31 niedzielę zwykła (rok B):

Aktualności Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce